جهت خرید کالاهای بادوام و لوازم خانگی تا سقف 300 میلیون ریال(میزان اعتبار بر اساس پروفایل تعریف شده سازمانی شما خواهد بود )
براساس راهنمای ذیل می توانید نسبت به ثبت سفارش خود اقدام نمایید: